Skapande skola

CarinasSmedja

Skapande skola

Smide

 

Årskurs 3-9

 

Vi får en inblick i det historiska smidet som i århundraden har praktiserats på liknande sätt.

Det går att jobba tematiskt på lektioner och knyta an till historia, teknik, slöjd och No-lektioner. (Jag kan också ta med mig visningsmaterial från järnframställning om så skulle önskas.)

Jag , Carina Nolåkers, är smed och är utbildad pedagog och lärare sedan 25 år tillbaka och har arbetat som trä-metallslöjdlärare samt tekniklärare de senaste 12 åren.

Jag tar med mig utrustning till halvklasser (ca 14 elever = 3 ässjor) och vi gör varsin lövkrok och linoljebränner den, detta tar ca 2 timmar.

 

Kontakta mig för mer info och priser